Kierownictwo - Kierownictwo jednostki - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Kierownictwo jednostki

Kierownictwo

 

 

 

Komendant Miejski Policji
w Jastrzębiu-Zdroju


 

mł. insp. mgr Mirosław Jordan


 

 

   I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju

nadkom. mgr Tomasz HYNEK