Narkotyki i dopalacze zabijają - PROFILAKTYKA - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

PROFILAKTYKA

Narkotyki i dopalacze zabijają

Duża ilość czasu wolnego sprzyja eksperymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi środkami psychoaktywnymi, w tym z dopalaczami. Jastrzębscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem nastolatków, prowadząc działania profilaktyczne i informacyjne. W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazują najistotniejsze informacje związane z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po zakazane substancje.

Jastrzębscy policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną, wspólnie z dzielnicowymi, wczoraj uczestniczyli w warsztatach dotyczących stosowania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych. Dzięki nabytym umiejętnościom łatwiej będzie reagować i pomagać osobom, które zażyły środki psychotropowe tzw. dopalacze czy narkotyki.


Dopalacze sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

 

  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów Sp nr 9 w trakcie zajęć profilaktycznych.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów Sp nr 9 w trakcie zajęć profilaktycznych.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów Sp nr 9 w trakcie zajęć profilaktycznych.