Programy i działania prewencyjne

"Bezpieczna Droga do Szkoły"

Regularnie prowadzone są działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych. Omawiane podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się i zabaw w pobliżu jezdni, zasad poruszania się rowerem i motorowerem itp. Zagadnienia te realizowane są wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego tut. KMP, głównie w ramach corocznych cyklicznych akcji oraz na bieżąco w ciągu całego roku, podczas prelekcji i spotkań z najmłodszymi.