Programy i działania prewencyjne

"Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie"

DZIAŁANIA "BEZPIECZNE WAKACJE" I "BEZPIECZNE FERIE"

 

Co roku Komenda Miejska Policji prowadzi cykliczne akcje związane z podniesieniem bezpieczeństwa, dzieci, młodzieży i osób dorosłych wypoczywających podczas ferii i wakacji. Tutaj poruszanym tematem jest bezpieczeństwo podczas przebywania nad akwenami wodnymi (zimą dotyczy to zamarzniętych zbiorników wodnych), wypoczynku na łonie natury – odpowiedniego zachowania się w lesie, podczas wycieczek w góry, w kontaktach ze zwierzętami domowymi i dzikimi. Poruszany jest także problem spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, kontaktów z osobami nieznajomymi.