"Bezpieczna Wieś" - Programy i działania prewencyjne - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Programy i działania prewencyjne

"Bezpieczna Wieś"

Na prośbę szkół mieszczących się na obrzeżach miasta, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące głównie tereny rolnicze, oraz z myślą o dzieciach, które na wakacje wyjadą na wieś, prowadzony jest szereg pogadanek dotyczących bezpieczeństwa podczas żniw, niebezpiecznych maszyn i urządzeń, ostrożności w kontaktach ze zwierzętami gospodarskimi i innymi. Omawiane jest bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły (zasady ruchu drogowego, rola elementów odblaskowych, niebezpieczeństwo kontaktów z osobami nieznajomymi itp.)