Programy i działania prewencyjne

"Żyj bezpiecznie - bezpieczeństwo naszych dzieci"

Jest to program stworzony i opracowany przez Wydział Prewencji tut. KMP z myślą o kształtowaniu bezpiecznych postaw wśród najmłodszych. Przy opracowaniu i realizacji materiału wzięto pod uwagę informacje napływające z całego kraju o przestępstwach popełnianych na małoletnich, przypadkach pogryzień przez psy, zaginięciach, tragicznych wydarzeniach związanych z brakiem odpowiedniej opieki.

Treści dostosowano do wieku odbiorców, wyraźnie zaznaczono elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Przy realizacji spotkań wykorzystywane są przygotowane dla najmłodszych kolorowanki oraz inne gadżety takie jak światełka odblaskowe, naklejki i plany lekcji. Program ten zawiera tematykę min: bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu, kontaktów z osobami nieznajomymi, kontaktów ze zwierzętami, bezpieczeństwa w domu i na placu zabaw. Działania te spotykają się z dużą aprobatą i poparciem ze strony lokalnego społeczeństwa, placówek oświatowych, grona pedagogicznego oraz rodziców.