Programy i działania prewencyjne

"Czy psy muszą gryźć?"

Bardzo dużą popularnością cieszą się spotkania z udziałem przewodnika psa tropiącego, organizowane dla najmłodszych klas szkół podstawowych i przedszkoli. Dzieci zapoznawane są z podstawowymi zachowaniami psów, sposobami unikania zagrożenia z ich strony, kształtowane są bezpieczne zachowania w kontaktach z psami agresywnymi i w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Dzieci ćwiczą odpowiednie postawy obronne. Program ten ma na celu zminimalizowanie zagrożenia atakiem ze strony wałęsającego się czy też agresywnego zwierzęcia.