Programy i działania prewencyjne

"Uwaga - zagrożenie" - profilaktyka antynarkotykowa

Celem nadrzędnym jest profilaktyka oraz działania edukacyjno – informacyjne ukierunkowane na zdecydowane ograniczenie podaży i popytu środków odurzających wśród nieletnich. Prowadzone prelekcje skierowane są do osób dorosłych - pedagogów, nauczycieli i rodziców. Obejmują zakres wiedzy na temat rodzajów, wyglądu, sposobu działania i objawów zażywania narkotyków. Uczestnicy prelekcji informowani są o zagrożeniach jakie niesie ze sobą narkomania.