Strefa zamieszkania - Często zadawane pytania - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Często zadawane pytania

Strefa zamieszkania

Strefa Zamieszkania – wg definicji zawartej w art. 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Wjazd do strefy zamieszkania oznaczony jest znakiem drogowym D-40 
„strefa zamieszkania”

natomiast wyjazd oznaczony jest znakiem D-41
„koniec strefy zamieszkania”                                  


W strefie zamieszkania mają zastosowanie przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Zawarte są tam jednak dodatkowe postanowienia odnoszące się tylko do ruchu w tym obszarze, a mianowicie:

- Zasady ruchu jakie obowiązują w strefie zamieszkania dają całkowity prymat pieszemu. W strefie tej pieszy nie musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Zauważyć jednak należy, że bezpieczniejszym jest, szczególnie dla dzieci korzystanie z chodników oraz przejść dla pieszych, które znajdują się w tych obszarach.

- Wyjazd ze strefy zamieszkania traktowany jest jako włączenie się do ruchu. Należy zachować więc szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa.

- Prędkość z jaką można poruszać się pojazdami na tym obszarze to maksymalnie 20 km/h

-zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu niż wyznaczony w tym celu.