Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Spotkanie Zarządu Koła w Jastrzębiu Zdroju 2018

W dniu 6 listopada br. w restauracji „ Hawana” odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Koła nr 13.  Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów , którzy odeszli do wieczności. Następnie omówiono  bieżące sprawy, oraz podjęto wiele uchwał związanych   z działalności Stowarzyszenia. Po zakończeniu oficjalnej części zebrania, członkowie Zarządu kontynuowali rozmowy na temat usprawnienia pracy społecznej na rzecz Koła.